TOUR QUỐC TẾ

Phương tiện:

Ôtô + Máy bay

Địa điểm:

Singapore, Malayxia

Thời gian:

6 ngày 5 đêm

11.900.000

đ

Phương tiện:

Ôtô + Máy bay

Địa điểm:

Bangkok, Pataya

Thời gian:

4 ngày 3 đêm

6.290.000

đ

Phương tiện:

Ôtô + Máy bay

Địa điểm:

Bangkok, Pataya

Thời gian:

5 ngày 4 đêm

7.890.000

đ

Phương tiện:

Ôtô, Máy bay

Địa điểm:

Kualalumper

Thời gian:

4 ngày 3 đêm

5.900.000

đ

Phương tiện:

Ôtô, Máy bay

Địa điểm:

Seoul, Đảo Nami, Công Viên Everland

Thời gian:

5 ngày 4 đêm

13.990.000

đ

Phương tiện:

Ôtô

Địa điểm:

Siemriep, Phnompenh

Thời gian:

4 ngày 3 đêm

4.300.000

đ