VÉ VUI CHƠI NHA TRANG

Phương tiện:

Cano cao tốc

Địa điểm:

Đảo Hòn Tằm

Thời gian:

Trong ngày

350.000

đ

Phương tiện:

Cano

Địa điểm:

Nha Trang

Thời gian:

Đi trong ngày

500.000

đ